“הסיפור האחר”

by Jul 16, 2019All, Finding yourself, Hebrew, life Change

image from: https://pixabay.com/photos/parrots-exotic-ara-animal-birds-3427188/ 

היום זה כבר “סיפור אחר”.

יציאה לפנסיה מתרחשת כיום בסביבות אותו גיל כבעבר (לעיתים מוקדם יותר) אך כיום זו עוד שלב של שינוי בחיים המצריך בבוא העת מכולנו להיערך לקראתו אישית וזוגית, וזאת על מנת ליהנות ולמצות חוויות טובות וסיפוק בשנים האלה.

לאור השינויים הטכנולוגיים בחיינו אנחנו ממשיכים לחיות שנים רבות יותר לאחר יציאתנו לפנסיה מהעבודה. העלייה בתוחלת החיים, הטכנולגיה המאפשרת בריאות לאורך שנים ארוכות יותר, סגנון חיים הכולל ספורט, תזונה נכונה ומודעות אישית גורם לרובנו לשאוף לחיים טובים באותן עשרות השנים שנוספו. אנו מחפשים משמעות חדשה לחיינו. בוחנים מחדש אמונות, רגשות ובחירות.

יצאתם לפנסיה. סיפור אחר. משימות חיים שהיו משמעותיות בעבר כמו קרירה וגידול ילדים מפנות את מקומן לשאלות הקשורות למשמעות חיים וזהות אישית וזוגית.  כבר אין בוסים על הראש, לא ילדים שצריך להסיע לחוגים, אפשר לקום מתי שרוצים ולא מתי שמוכרחים, לשתות בניחותא את הקפה, לקרוא ספר בחוף הים, לצאת לטייל בעולם, לפגוש חברים, זמנכם פנוי. עבור ערן היום הזה הגיע. הוא קם בבוקר בשמחה ואז שואל את עצמו “אוקיי אז מה אני הולך לעשות היום”? יציאה לפנסיה יוצרת לנו זמן פנוי, אך בהיבט הזוגי גם מציבה אותנו שוב זה מול זה, לרבות קשיים מסוג חדש.

לעיתים במשך השנים החיבור המרכזי של הזוגיות היה סביב ילדים, עבודה ובנית משפחה. כיום  אנחנו בוחנים את עצמנו, האם מדובר על אהבה בזוגיות או נוחות? בוחנים את ההישגים שלנו בחיים ואת המערכת הזוגית שלנו ועולות שאלות בלתי נמנעות האם אני מרוצה מהישגי האישיים עד כה, האם אני רוצה להזדקן ביחד עם אותו בן זוג.

בעבר היה מרחב זמן אישי לשני בני הזוג שהוקדש לשעות בעבודה או בבית בנפרד. פרישה מעבודה ויציאת הילדים מהבית יוצרת מציאות חדשה בה קימות שעות רבות של ביחד ושל קירבה. אם בעבר היתה אפשרות עקב מתחים זוגיים ומריבות לקום בבוקר ולהתנתק פיזית וללכת לעבודה ולהרגע הרי כיום אין לאן לברוח. שהות ביחד שעות רבות יוצרת שטחי חיכוך רבים יותר.  תכונות אופי שבעבר באו פחות לידי ביטוי בולטות בעוצמתן. למשל- היפראקטיביות ורצון בתזוזה ופעילות מתמדת של אחד מבני הזוג בעוד השני פחות אקטיבי ופחות פעיל.

ולמרות שאנו חשים פעמים רבות “עדין צעירים” התקופה הזאת בכל זאת מהדהדת לנו כתקופה השלישית והאחרונה של החיים, סוף עידן הפוריות בתחומים השונים, מה שכמובן מעורר עצב, דאגה וכאב.

(Mark Agronin (2018 מדבר על כך ש ” Old age is the problem and aging is the solution” . זהו שלב בחיים אישיים וזוגיים הטומן בחובו פוטנציאל למשבר וצריך להיערך לקראתו. בהתאם לכך, יעוץ זוגי ממוקד במספר שיחות נועד לעזור לבני הזוג לבחון את מערכת היחסים ביניהם ולהתאים את הזוגיות לסיטואצית החיים החדשה שנוצרה. ביעוץ אנחנו בוחנים כיצד ניתן ללמוד לחיות עם השני תוך כיבוד וכבוד הדדי