כמו הגלים יורדים ועולים

by Apr 29, 2015All, Hebrew, Identity, Newspaper Articles, Relocation & Immigration

זיכרון ועצמאות שזורים זה בזה בחוויה הישראלית. מוות של אדם קרוב היא אחת החוויות הקשות ביותר, אם לא הקשה מכול לנפש האדם. המחשבה היא שלא נצליח להתגבר על הצער והכאב, תחושה של חורבן עולמנו האישי בעוד העולם החיצוני מתנהל כרגיל.
מותו של האב, מעבר לצער ולכאב, שינה לגמרי את אורח החיים והחלומות במשפחה של ורד….

מוצאים כיוון עם ד”ר נטע -לפוסט המלא  בבלוג ישראפוסט