הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמינו האם אני או אדם הקרוב אלי עצוב, מדוכדך, בדיכאון ומתי מומלץ לפנות להתערבות של איש מקצוע. השימוש היומיומי במילה “דיכאון” למשל ״אני מדוכא״ עלול לעיתים להטעות ואף להפחית בהערכה של התופעה. כחלק מהחיים לרובינו יש תקופות או ימים מסוימים שאנחנו בתחושה של דכדוך או עצבות זמנית מסיבות שונות. אולם לדיכאון קליני יש סימפטומים נוספים. האם אני עצוב או בדיכאון